ویراستاری

ویرایشگری (ویراستاری) فرآیند انتخاب و آماده‌سازی محصولات نوشتاری، دیداری، تصویری، شنیداری و رسانه‌ای برای انتقال بهتر داده‌ها می‌باشد. در فرآیند ویرایش ممکن است تصحیح، تلخیص (خلاصه‌سازی)، ساماندهی و بسیاری از تغییرات دیگر به قصد تولید اثری منسجم، یک‌دست، درست، دقیق و کامل صورت گیرد. به شخصی که کار ویرایش انجام می‌دهد ویرایشگر یا ویراستار می‌گویند. لازم است هر نوشته از جهات گوناگونی همچون محتوا، بیان، صحّت و اعتبار، دقت، نظم، آراستگی و علایم نگارشی بررسی و بازبینی شود. به این بازبینی «ویرایش» یا «ویراستاری» گفته می‌شود.

ویراستار موظف است که ضمن رعایت سبک صاحب نوشته یا مترجم، خطاهای دستوری، حشو، تکرار، گزافه‌گویی و عبارت‌های بی‌شیرازه و پریشان را سامان دهد.

ویرایش، از دیدگاهی کلی، به دو نوع اصلیِ «ویرایش عمومی» و «ویرایش ویژه» تقسیم می‌شود.

ویرایش عمومی: ویرایش‌های «صوری»، «زبانی» و «محتوایی ساختاری» که عموم نوشته‌ها، بدون توجه به محتوای آن، به همه اینها نیاز دارد، روی هم رفته ویرایش عمومی نامیده می‌شود. این سه نوع ویرایش معمولاً به‌دست یک ویراستار به نام «ویراستار عمومی» انجام می‌شود.

ویرایش ویژه: هریک از ویرایش‌های ترجمه‌ای، علمی، تخصصی، گفتاری، تصویری، نمایه‌ای، ادبی، تلخیصی و تصحیحی که هر نوشته، با توجه به محتوا و درون مایه آن ممکن است به یکی یا بیش از یکی از اینها نیاز داشته باشد، «ویرایش ویژه» نامیده می‌شوند.

به همین منظور، مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی به منظور تسهیل نگارش کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقالات اساتید و اعضای هیئت علمی و دانشجویان اقدام به راه‌اندازی واحدی مستقل برای انجام کارهای ویراستاری و صفحه‌آرایی نموده است.

تمام خدمات این واحد، (ویرایش، صفحه‌آرایی، حروف‌چینی و...) با تضمین رضایت نویسندگان همراه است.

آنچه مسلم است ویرایش گستره‌ای وسیع را دربرمی‌گیرد:

ویرایش کتاب

ویرایش مقاله

ویرایش متن تألیفی

ویرایش متن ترجمه

ویرایش صوری

ویرایش زبانی

ویرایش اداری

ویرایش متن‌های تبلیغاتی

گروه ویراستاری مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی تمام این خدمات را عرضه می‌کند. اساتید دانشگاه‌ها، نویسندگان و دانشجویان می‌توانند ویرایش متن‌های خود را در قالب فایل ورد یا بر روی کاغذ به ما بسپارند. گروه ویراستاری آماده است ویرایش متن‌های شما را با دقت و سرعتی رضایت‌بخش به عهده بگیرد.