کارگاه آموزشی آشنایی با نسخ خطی

کارگاه آموزشی آشنایی با نسخ خطی

دکتر سید محمد صادق ابراهیمیان

(پژوهشگر سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)

 

پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی با همکاری مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کارگاه آموزشی آشنایی با نسخ خطی را برگزار کرد.

دکتر سید محمد صادق ابراهیمیان در این کارگاه به بیان و شرح مباحث زیر پرداختند:

هر گونه آشنایی اولیه با نسخه‌های خطی و اسناد که غالباً حاوی مهرهای گوناگون با کاربردها و اشکال متنوع می‌باشند، مستلزم خوانش و اطلاع از کاربرد مهرهای منقوش در آن است به طوری که گاه این مهرها شناسنامه و برگه هویت آثار مکتوب بوده و نقش زیادی در احراز مالکیت، شناخت مؤلف وکاتب و وقفیّت و... نسخه‌ها و اسناد را دارند؛ علی الخصوص در اسناد دیوانی نوعی شناخت از ساختار و تشکیلات دیوانسالاری را بیان می‌کنند.

سرفصل و محتوای آموزشی دوره به شرح زیر ارائه شد:

آغاز، انجام، انجامه در نسخ خطی

نکاتی در تکنیک‌های بازخوانی متون خطی

انواع یادداشت‌ها در نسخ خطی

تقسیم بندی انواع نسخ خطی

قطع، جلد و آرایه های نسخ خطی

سند شناسی و آشنایی اولیه با خوانش متون اسنادی

مهر در نسخ خطی و اسناد

 

این کارگاه با هدف افزایش دانش نظری آشنائی با انواع مهرها و کاربردهای آن در متون خطی و اسناد و ارتقای مهارت عملی مهارت در بازخوانی انواع مهرهاو شناخت کاربرد های مهر برگزار شد.