کارگاه آموزشی «نقد ادبی و مکتب های آن»

کارگاه آموزش «نقد ادبی و مکتب‌های آن»

با حضور دکتر عبدالحسین فرزاد

هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر احمد ابومحبوب

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

و مهمان گرانقدر سرکار خانم دکتر امیربانو کریمی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 

 

 

 

 

 

 

پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی با همکاری مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی، کارگاه آموزش «نقد ادبی و مکتب‌های آن» با حضور دکتر عبدالحسین فرزاد، دکتر احمد ابومحبوب و مهمان گرانقدر سرکار خانم دکتر امیربانو کریمی در تاریخ ۷ تیرماه ۱۳۹۷ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار کرد.

این جلسه با تلاوت قرآن کریم و پخش سرود جمهور اسلامی آغاز گردید، سپس جناب آقای دکتر محمدنژاد ریاست محترم پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی و سرکار خانم دکتر سهیلا موسوی سیرجانی ریاست محترم مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی ضمن خوش آمد گویی نکاتی درباره اهداف و عکملکرد پژوهشکده و مرکز تحقیقات ایراد نمودند.پس از آن جناب آقای دکتر فرزاد و ابومحبوب توضیحات خود را در باب اصول و عناصر ادبیات، نقد و ارزش‌ها، فرمالیسم، تجربه شعری، تفاوت حادثه شعری و تاریخی و درک زمانه.... بیان داشتند.

 

در نشست دوم این کارگاه سرکار خانم دکتر امیر بانو کریمی دو منظومه شعر از پدر (استاد امیری فیروزکوهی) و همسر (دکتر مظاهر مصفا) قرائت نمودند و نقادان در جلسه به نقد و بررسی این دو منظومه پرداختند. کارگاه نقد ادبی با شعر خوانی شاعران انجمن و کانون ادبی و نقد اشعار ایشان به پایان رسید.