عملکرد

 

 

فرم گزارش ارزیابی فعالیت سالانه مرکز پژوهشی ازسال ۱۳۹۰ تا کنون

 

نام واحد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

عنوان مرکز: مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی

تاریخ اخذ مجوز: ۵\۵ \۱۳۹۰

نام رئیس مرکز: دکتر سهیلا موسوی سیرجانی

 

طرح‌های برون دانشگاهی

پژوهشکده اسرا - مدت قرارداد یک سال و نیم از سال ۹۶/۱/۲۵ تا ۰۱/‏۰۸/‏۹۸‬

پژوهشکده اسرا - -مدت قرارداد یک سال و نیم از سال ۹۶/۲/۱۸ تا ۰۱/‏۰۷/‏۹۸‬

 

تفاهم نامه‌های منعقد شده با مرکز

۱- تفاهم نامه منعقده شده مرکز مطالعات و بیناد شهید (تفاهم نامه کما فی السابق در جریان است) - موضوع توسعه و تعمیق فرهنگ و پژوهش در سطوح مختلف - برگزاری نشست‌های علمی و پیشنهاد طرح‌های پژوهشی و حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی

۲- تفاهم نامه مرکز مطالعات با پژوهشگاه دفاع مقدس (تفاهم نامه کما فی السابق در جریان است) - موضوع توسعه و تعمیق فرهنگ و پژوهش در سطوح مختلف - برگزاری نشست‌های علمی و پیشنهاد طرح‌های پژوهشی و حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی

۳- قرارداد با نشر راشدین (ناشر کتب علمی پژوهشی دانشگاهی) (تفاهم نامه کما فی السابق در جریان است) - موضوع (توسعه و تعمیق فرهنگ و پژوهش در سطوح مختلف- حمایت مالی و معنوی از دانشجویان پژوهش محور و طرح‌های علمی پژوهشی-همکارثی در برگزاری و اجرای همایش‌های کشور

۴- قرارداد همکاری برگزاری دوره آموزشی آزاد تخصصی علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- موضوع توسعه و تعمیق فرهنگ و پژوهش در سطوح مختلف- همکاری در برگزاری دوره آموزشی آزاد تخصصی

۵- پیشنهاد تفاهم نامه با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- موضوع توسعه و تعمیق فرهنگ و پژوهش در سطوح مختلف - برگزاری همایش، طرح‌های پژوهشی، و پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری راه اندازی دوره دکتری پژوهش محور

۶- پیشنهاد تفاهم نامه با بنیاد ایرانشناسی- موضوع توسعه و تعمیق فرهنگ و پژوهش در سطوح مختلف- برگزاری همایش، طرح‌های پژوهشی، و پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری راه اندازی دوره دکتری پژوهش محو- تصحیح نسخ خطی- تألیف کتابهای درسی- برگزاری کارگاه و کلاسهای آموزشی

 

مقالات علمی – پژوهشی (وزارتین) مقالات ISC :

 

  • سنایی و اخلاق حرفه‌ای، فصلنامه (علمی- پژوهشی) ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- شماره ۴۲- بهار ۱۳۹۵
  • انسان در جهان بینی شمس تبریزی- فصلنامه (علمی- پژوهشی) ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-شماره ۴۷- تابستان ۱۳۹۶
  • تأثیر ساختار در بررسی نمایشنامه‌های کودکانه (با نگاهی به دو نمایشنامه داوودکیانیان و مسلم قاسمی برای گروه سنی ب وج) - فصلنامه تئأتر (علمی - پژوهشی) (هنر و معماری) - شمار ۶۹- تابستان ۱۳۹۶
  • نتطبیق مفاهیم نمادین شیر در آثار حماسی، غنایی و عرفانی (با تکیه بر شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و مثنوی معنوی) - پژوهشنامه ادب حماسی- (علمی-پژوهشی) شماره ۱- بهار و تابستان ۱۳۹۷.
  • مفاهبم تمثیلی و نمادبن مار در آثار حماسی، غنایی و عرفانی (با تکیه بر شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و مثنوی معنوی) - فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی- (علمی- پژوهشی) شماره ۳۵- بهار ۱۳۹۷
  • ویژگی‌ها و صفات سالکان در نگاه شمس تبریزی- (علمی- پژوهشی) متن پژوهی ادبی- دوره ۲۲- شماره ۷۶- تابستان ۹۷.

 

دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی برگزار شده

کارگاه آموزشی «مقاله نویسی، پروپوزال نویسی، پایان نامه نویسی نویسی» (۱۳۹۰)

کارگاه آموزشی «مقاله نویسی، پروپوزال نویسی، پایان نامه نویسی» (۱۳۹۴)

کارگاه آموزشی «شیوه‌های نگهداری و حفاظت ازکتب و اسناد کاغذی» (دی ماه ۱۳۹۶)

کارگاه آموزشی «تصحیح نسخ خطی» (دی ماه ۱۳۹۶)

کارگاه آموزشی «از روایت تا گفتمان چالش‌های نشانه- معنایی متن ادبی» (۱۴ تا ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی «نقش و کارکرد لحن در فرآیند تولید معنا (مطالعه موردی غزل‌های حافظ)» (۲۳ تا ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۶)

«کانون ادبی سخنوران» (۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷)

درس‌گفتار «بررسی و تحلیل آثار سنایی» (۹ خرداد ماه ۱۳۹۷)

کارگاه آموزشی «نقد ادبی و مکتب‌های آن» (۷ تیرماه ۱۳۹۷)

کارگاه آموزشی «از نشانه‌شناسی روایی کلاسیک مبتنی بر «مالکیت» تا نشانه‌شناسی متأثر از پدیدارشناسی مبتنی بر «وحدت»» (۲۶ و ۲۷ تیرماه ۱۳۹۷)

کارگاه آموزشی «هامش و حاشیه در نسخ خطی» (۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۷)

کارگاه آموزشی «آشنایی با نسخ خطی» (۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۷)

 

ارائه خدمات به سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، صنایع و جامعه

نشست تخصصی معرفی و نقد کتاب شرح شوق (شرح و تحلیل اشعار حافظ) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی واحد تهران جنوب

(جهت افزایش علم و کار آیی مقاطع دکتری و تحصیلات تکمیلی)

قرارداد برگزاری نمایشگاه نرم افزارهای تخصصی زبان انگلیسی (مؤسسه فرهنگی تدارک نرم افزار پایتخت) دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

قرارداد برگزاری نمایشگاه نرم افزارهای تخصصی زبان انگلیسی مؤسسه نرم افزارهای علمی کاربردی ایسات دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

قرار داد برگزاری نمایشگاه ادبی و فرهنگی (شرکت مهر ارقام رایانه) دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

 

پایان نامه هاو رساله‌های انجام شده در مرکز

۱- تحصیح و تحشیه کتاب ده مجلس اثر معین الدین اسفزاری (رساله دکتری) عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجو در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور در حال پژوهش و اتمام رساله خویش می‌باشد.

۲- جهان بینی شمس تبریزی (رساله دکتری) عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجو در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور رساله خویش را به اتمام رسانیده است.

۳- بررسی تطبیقی مفاهیم نمادین جانوران در متون حماسی، غنای و عرفانی (با تکیه بر شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و مثنوی معنوی مولوی) (رساله دکتری) عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجو در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور رساله خویش را به اتمام رسانیده است.

۴- شکل شناسی قصه‌های قرآن (رساله دکتری (عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجو در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور در حال پژوهش و اتمام رساله خویش می‌باشد.

۵- مطالعه نمایش نامه نویسی برای کودک در ایران در دهه سال اخیر با رویکرد ساخت گرایانه (گروه سنی ب و ج) (رساله دکتری) عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجو در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور، رساله خویش را به اتمام رسانیده است.

۶- داستانک در ادب پارسی (رساله دکتری) عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجو در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور در حال پژوهش و اتمام رساله خویش می‌باشد.

۷- تحصیح و تحشیه مفاتیح القلوب و مصابیح الغیوب خواجوی کرمانی (رساله دکتری) تحصیح و تحشیه عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجو در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور رساله خویش را به اتمام رسانیده است.

۸- اندیشه‌های عرفانی در آثار هرمان هسه (سیذارتا، نارسیس و گلد موند، سفر به شرق) و آثار عطار عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجو در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور در حال پژوهش و اتمام رساله خویش می‌باشد.

۹- رمان درمانی در ادبیات ایران و روس (با تکیه بر آثار غلامحسین ساعدی، سیمین دانشور، لئو تولستوی و فئودور داستایوفسکی) عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجو در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور در حال پژوهش و اتمام رساله خویش می‌باشد.

 

کتاب‌های منتشر شده در مرکز

۱- نامه‌ی زندگی جنید (زندگی، عقاید و آثار) ۱۳۹۷ انتشارات طهوری

۲- منازل السائرین در دست چاپ

 

دیگر فعالیت‌های مرکز تحقیقاتی با تأکید بر تولید علم و فناوری نظیر مقالات، اختراعات، پایان نامه‌های انجام شده در مرکز و......

 

ردیف

عنوان فعالیت (تألیف کتب درسی)

توضیحات

۱

برای مثال:

اختراع، ثبت نظریه...

شرح و تحلیل رساله قشیریه

در حال اجرا (اتمام ۱۳۹۸)

۲

شرح و تحلیل اللمع

در حال اجرا (اتمام ۱۳۹۸)

۳

تصحیح و تشحیح نسخه خطی مفاتیح القلوب و مصابیح الغیوب خواجوی کرمانی

در حال اجرا (اتمام ۱۳۹۸)

۴

گزیده کشف الاسرار میبدی

در حال اجرا (اتمام ۱۳۹۷)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‌‌

ردیف

عنوان فعالیت (اخذ موافقت اصولی از وزارت علوم)

توضیحات

۱

تکمیل فرم پرسش نامه درخواست تأسیس واحدهای پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

جهت اخذ موافقت اصولی مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی از وزارت علوم و فناوری

عقد قرار داد‌های برون دانشگاهی

 

ضعیت قرارداد

(خاتمه یافته / درحال اجرا)

 

مدت قرارداد

 

 

نام سازمانی بیرونی

 

 

ردیف

خاتمه یافته

یک‌ماهه

وزارت ارشاد

۱

خاتمه یافته

یک‌ماهه

وزارت ارشاد

۲

خاتمه یافته

یک‌ماهه

بنیاد شهید

۳

خاتمه یافته

یک‌ماهه

بنیاد شهید

۴

خاتمه یافته

یک‌ماهه

بنیاد شهید (برگزاری دو نشست)

۵

خاتمه یافته

یک‌ماهه

سازمان ارتباطات

۶

خاتمه یافته

شش‌ماهه

(۰۱\۰۷\۱۳۹۶ تا

۲۰\ ۱۲\۱۳۹۶)

دوره آموزشی آزاد تخصصی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۷

خاتمه یافته

ده‌ماهه

(۰۱\۰۲\۱۳۹۷ تا

۲۰\۱۲\۱۳۹۷)

دوره آموزشی آزاد تخصصی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۸

با توجه به اینکه مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی در آغاز فعالیت خود می‌باشد و برای ادامه کار خود در رقابت با مراکز مشابه نیاز به سابقه علمی و پژوهشی و نام نیک در کنار رزومه علمی داشته است به همین سبب بیشتر به کیفیت کار توجه شده است و جنبه کسب در آمد در درجه دوم اهمیت کار قرار داشته است.

 

دیگر فعالیت‌های مرکز تحقیقاتی با تاکید بر هدایت دکترای پژوهش محور

۱- بررسی چهره ادبی و تحلیل آثار نویسندگان زن دهه ۸۰ تا ۹۳ این طرح جهت دکتری پژوهش محور سرکار خانم مژگان جعفری با راهنمایی ۱- دکتر سهیلا موسوی سیرجانی ۲- دکتر عبدالحسین فرزاد

۲- تأثیر ادبیات فارسی بر پیشبرد فرهنگ مردمی مترو این طرح جهت دکتری پژوهش محور سرکار خانم مژگان جعفری با راهنمایی ۱- دکتر سهیلا موسوی سیرجانی ۲- دکتر عبدالحسین فرزاد

 

عملکردهای آتی مرکز:

۱- برگزاری کارگاه ادبیات میراث ناملموس (در حوزه ادبیات).

۲- برگزاری کارگاه ادبیات کودک

۳- برگزاری کارگاه ویراستاری و صفحه آرایی

۴- برگزاری کلاس‌های آموزشی

-دکتر فتاحی (آموزش صرف و نحو عربی)

-دکتر بهروز حسن زاده (دستور تاریخی)

- (عروض و قافیه)

- (صنایع ادبی و معانی بیان)

۵- تشکیل انجمن شعر و ادب پارسی

۶- برگزاری کارگاه‌های نقد ادبی

۷- متن خوانی (متون کهن)