عملکرد

 

فرم گزارش ارزیابی فعالیت سالانه مرکز پژوهشی ازسال ۱۳۹۰ تا کنون

 

نام واحد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

عنوان مرکز: مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی

تاریخ اخذ مجوز: ۵/۵/۱۳۹۰

نام رئیس مرکز: دکتر سهیلا موسوی سیرجانی

 

طرح های برون دانشگاهی

پژوهشکده اسراء -مدت قرارداد یک سال و نیم از سال ۹۶/۱/۲۵ تا ۰۱/‏۰۸/‏۹۷‬ -

- پژوهشکده اسراء - -مدت قرارداد یک سال و نیم از سال ۹۶/۲/۱۸ تا ۰۱/‏۰۷/‏۹۷‬

 

-تفاهم نامه های منعقد شده با مرکز

 

۱- تفاهم نامه منعقده شده مرکز مطالعات و بیناد شهید (تفاهم نامه کما فی السابق در جریان است) - موضوع توسعه و تعمیق فرهنگ و پژوهش در سطوح مختلف - برگزاری نشست های علمی و پیشنهاد طرح های پژوهشی و حمایت از پایان نامه های دانشجویی

۲- تفاهم نامه مرکز مطالعات با پژوهشگاه دفاع مقدس (تفاهم نامه کما فی السابق در جریان است) - موضوع توسعه و تعمیق فرهنگ و پژوهش در سطوح مختلف - برگزاری نشست های علمی و پیشنهاد طرح های پژوهشی و حمایت از پایان نامه های دانشجویی

۳- قرارداد با نشر راشدین (ناشر کتب علمی پژوهشی دانشگاهی) (تفاهم نامه کما فی السابق در جریان است) - موضوع (توسعه و تعمیق فرهنگ و پژوهش در سطوح مختلف- حمایت مالی و معنوی از دانشجویان پژوهش محور و طرح های علمی پژوهشی-همکارثی در برگزاری و اجرای همایش های کشور

۴- قرارداد همکاری برگزاری دوره آموزشی آزاد تخصصی علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- موضوع توسعه و تعمیق فرهنگ و پژوهش در سطوح مختلف- همکاری در برگزاری دوره آموزشی آزاد تخصصی

۵-پ یشنهاد تفاهم نامه با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- موضوع توسعه و تعمیق فرهنگ و پژوهش در سطوح مختلف - برگزاری همایش، طرح های پژوهشی، و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری راه اندازی دوره دکتری پژوهش محور

۶-پ یشنهاد تفاهم نامه با بنیاد ایرانشناسی- موضوع توسعه و تعمیق فرهنگ و پژوهش در سطوح مختلف- برگزاری همایش، طرح های پژوهشی، و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری راه اندازی دوره دکتری پژوهش محو- تصحیح نسخ خطی- تألیف کتابهای درسی- برگزاری کارگاه و کلاسهای آموزشی

مقالات علمی – پژوهشی (وزارتین):

۱- فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی علمی و پژوهشی (بهار ادب) - معرفی نسخه خطی «مفاتیح القلوب و مصابیح الغیوب خوجوی کرمانی و سیری در سبک شعری آن تهران شماره ۴۶- زمستان ۱۳۹۸

۲- فصلنامه (علمی- پژوهشی) ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- انسان در جهان بینی شمس تبریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب شماره ۴۷- تابستان ۱۳۹۶.

۳- فصلنامه متن پژوهی ادبی (علمی – پژوهشی) - ویژگی ها و صفات سالکان در نگاه شمس

دانشگاه علامه طباطبایی زمستان ۹۷

۴- فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی علمی و پژوهشی (بهار ادب) - تطبیق مفاهیم نمادین اسب در آثار حماسی، غنایی، و عرفانی (با تکیه بر شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و مثنوی مولوی) تهران شماره ۴۳- بهار ۹۸

۵- فصلنامه تحقیقات زبان و ادب فارسی- مفاهیم تمثیلی و نمادین مار در آثار حماسی، غنایی، و عرفانی (با تکیه بر شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و مثنوی مولوی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر بهار ۹۷

۶- فصلنامه تئاتر ویژه پژوهش های تئاتری (علمی پژوهشی) –تاثیر ساختار در بررسی نمایشنامه های کودکانه (با نگاهی به دو نمایشنامه از داوود کیانیان و مسلم قاسمی برای گروه سنی ب و ج) - تهران شماره های اتی.

 

مقالات ISC نمایه شده در ایران :

۱- فصلنامه (علمی- پژوهشی) ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- سنایی و اخلاق حرفه ای- دکتر سهیلا موسوی سیرجانی-مهدیه منصوری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب شماره ۴۲- بهار ۱۳۹۵

۲- فصلنامه (علمی- پژوهشی) ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- انسان در جهان بینی شمس تبریزی- دکتر سهیلا موسوی سیرجانی-سونیا فرهنگ فرهی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب شماره ۴۷- تابستان ۱۳۹۶.

 

 

دوره ها و کارگاه های آموزشی و پژوهشی برگزار شده

ردیف

نام دوره

مخاطبین

درآمد مرکز از محل برگزاری کارگاه

سال انجام طرح

مبلغ طرح

حق بالاسری

میزان درآمد

۱

کارگاه مرمت کاغذ و نسخ خطی

هیئت علمی و دانشجویان

 

۱۳۹۶

دی ماه

۱۵۶۰۰۰۰۰

 

 

۲

کارگاه تصحیح نسخ خطی

هیئت علمی و دانشجویان

 

۱۳۹۶

دی ماه

۵۵۳۰۰۰۰۰

 

 

۳

درسگفتار از روایت تا گفتمان: چالش های نشانه- معنایی متن ادبی

هیئت علمی و دانشجویان

 

۱۳۹۶ بهمن ماه

۴۷۶۰۰۰۰۰

 

 

۴

درسگفتار نقش و کارکرد لحن در فرآیند تولید معنا (مطالعه موردی غزل های حافظ)

هیئت علمی و دانشجویان

 

۱۳۹۶

بهمن ماه

۴۹۲۰۰۰۰۰

 

 

 

 

 

۱۶۷۷۰۰۰۰۰

 

 

۵۹۲۱۰۰۰

۵۹۲۱۰۰۰۰

 

 

 

ارائه خدمات به سازمانها، دانشگاه‌ها، صنایع و جامعه

نشست تخصصی معرفی و نقد کتاب شرح شوق (شرح و تحلیل اشعار حافظ) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی واحد تهران جنوب

(جهت افزایش علم و کار آیی مقاطع ذکتری و تحصیلات تکمیلی)

قرارداد برگزاری نمایشگاه نرم افزار های تخصصی زبان انگلیسی (موسسه فرهنگی تدارک نرم افزار پایتخت) دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

 

قرارداد برگزاری نمایشگاه نرم افزار های تخصصی زبان انگلیسی موسسه نرم افزارهای علمی کاربردی ایسات دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

قرار داد برگزاری نمایشگاه ادبی و فرهنگی (شرکت مهر ارقام رایانه) دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

 

 

پایان نامه هاو رساله های انجام شده در مرکز

 

۱- تحصیح و تحشیه کتاب ده مجلس اثر معین الدین اسفزاری (رساله دکتری) عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجویان در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور در حال پژوهش و اتمام رساله خویش می باشند

 

۲- جهان بینی شمس تبریزی (رساله دکتری) عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجویان در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور رساله خویش را به اتمام رسانیده‌اند

۳- بررسی تطبیقی مفاهیم نمادین جانوران در متون حماسی، غنای و عرفانی (با تکیه بر شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و مثنوی معنوی مولوی) (رساله دکتری) عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجویان در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور رساله خویش را به اتمام رسانیده‌اند

۴- شکل شناسی قصه های قرآن (رساله دکتری (عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجویان در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور در حال پژوهش و اتمام رساله خویش می باشند

۵- مطالعه نمایش نامه نویسی برای کودک در ایران در دهه سال اخیر با رویکرد ساخت گرایانه (گروه سنی ب و ج) (رساله دکتری) عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجویان در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور در حال پژوهش و اتمام رساله خویش می باشند

۵- داستانک در ادب پارسی (رساله دکتری) عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجویان در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور در حال پژوهش و اتمام رساله خویش می باشند

۶- تحصیح و تحشیه مفاتیح القلوب و مصابیح الغیوب خواجوی کرمانی (رساله دکتری) تحصیح و تحشیه عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجویان در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور رساله خویش را به اتمام رسانیده‌اند

۷- اندیشه های عرفانی در آثار هرمان هسه (سیذارتا، نارسیس و گلد موند، سفر به شرق) و آثار عطار عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجویان در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور در حال پژوهش و اتمام رساله خویش می باشند

۸- رمان درمانی در ادبیات ایران و روس (با تکیه بر آثار غلامحسین ساعدی، سیمین دانشور، لئو تولستوی و فئودور داستایفسکی) عنوان رساله در این مرکز انتخاب و دانشجویان در محل این مرکز با همکاری استادان راهنما و مشاور در حال پژوهش و اتمام رساله خویش می باشند.

 

کتاب های منتشر شده در مرکز

۱- نامه ی زندگی جنید (زندگی، عقاید و آثار) ۱۳۹۶ انتشارات طهوری

۲- منازل السائرین در دست چاپ

 

دیگر فعالیت های مرکز تحقیقاتی با تاکید بر تولید علم و فناوری نظیر مقالات، اختراعات، پایان نامه های انجام شده در مرکز و......

 

ردیف

عنوان فعالیت (تالیف کتب درسی)

توضیحات

۱

برای مثال:

اختراع، ثبت نظریه...

شرح و تحلیل رساله قشیریه

 

در حال اجرا (اتمام ۱۳۹۷)

۲

شرح و تحلیل اللمع

در حال اجرا (اتمام ۱۳۹۷)

۳

تصحیح و تشحیح نسخه خطی مفاتیح القلوب و مصابیح الغیوب خواجوی کرمانی

در حال اجرا (اتمام ۱۳۹۸)

۴

گزیده کشف الاسرار میبدی

در حال اجرا (اتمام ۱۳۹۷)

 

 

 

 

ردیف

عنوان فعالیت (اخذ موافقت اصولی از وزارت علوم)

توضیحات

۱

تکمیل فرم پرسش نامه درخواست تأسیس واحد های پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

جهت اخذ موافقت اصولی مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی از وزارت علوم و فناوری

 

 

عقد قرار داد های برون دانشگاهی

ردیف

نام سازمانی بیرونی

مدت قرارداد

وضعیت قرار داد

(خاتمه یافته / درحال اجرا

۱

وزارت ارشاد

یکماهه

خاتمه یافته

۲

وزارت ارشاد

یکماهه

خاتمه یافته

۳

بنیاد شهید

یکماهه

خاتمه یافته

۴

بنیاد شهید

یکماهه

خاتمه یافته

۵

بنیاد شهید (برگزاری دو نشست)

یکماهه

خاتمه یافته

۶

سازمان ارتباطات

یکماهه

خاتمه یافته

 

با توجه به اینکه مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی در آغاز فعالیت خودمی باشد و برای ادامه کار خود در رقابت با مراکز مشابه نیاز به سابقه علمی و پژوهشی و نام نیک در کنار رزومه علمی داشته است به همین سبب بیشتر به. کیفیت کار توجه شده است و جنبه کسب در آمد در درجه دوم اهمیت کار قرار داشته است

دوره های آموزش و پژوهش برگزار شده توسط مرکز

۱- اولین کارگاه آموزشی (مقاله نویسی، پروپوزال نویسی، پایان نامه نویسی نویسی) ۱۳۹۰

۲- برگزاری دومین کارگاهای آموزشی (مقاله نویسی، پروپوزال نویسی، پایان نامه نویسی) ۱۳۹۴

 

....دیگر فعالیت های مرکز تحقیقاتی با تاکید بر تولید علم و فناوری نظیر مقالات، اختراعات و

  1. مطالعات تطبیقی ادبیات پایداری ایران و جهان طرح پژوهشی آقای دکتر عبدالحسین فرزاد توسط این مرکز با پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

 

دیگر فعالیت های مرکز تحقیقاتی با تاکید بر هدایت دکترای پژوهش محور

۱- بررسی چهره ادبی و تحلیل آثار نویسندگان زن دهه ۸۰ تا ۹۳ این طرح جهت دکتری پژوهش محور سرکار خانم مژگان جعفری با راهنمایی ۱- دکتر سهیلا موسوی سیرجانی ۲- دکتر عبدالحسین فرزاد

۲- تأثیر ادبیات فارسی بر پیشبرد فرهنگ مردمی مترو این طرح جهت دکتری پژوهش محور سرکار خانم مژگان جعفری با راهنمایی ۱- دکتر سهیلا موسوی سیرجانی ۲- دکتر عبدالحسین فرزاد

 

عملکردهای آتی مرکز:

۱- برگزاری کارگاه «از نشانه شناسی ِ روایی ِ کلاسیک مبتنی بر «مالکیت» تا نشانه شناسی متاثر از پدیدارشناسی مبتنی بر «وحدت». توسط دکتر مرتضی بابک معین

۲- برگزاری کارگاه «هامش و حاشیه در نسخ خطی (یادداشت‌ها، رموز، اختصارات و نوشته های حاشیه و هامش نسخ خطی و کاربرد آنها در خوانش و تصحیح نسخ خطی)». توسط دکتر مشهدی رفیع

۳- برگزاری کارگاه ادبیات میراث ناملموس (در حوزه ادبیات).

۴- برگزاری دو کارگاه «۱- آشنایی با نسخ خطی؛ ۲- آشنایی با سند و مهر». توسط دکتر سید محمد صادق ابراهیمیان

۵- برگزاری کارگاه ادبیات کودک

۶- برگزاری کارگاه ویراستاری و صفحه آرایی

۷- برگزاری کلاس‌های آموزشی

-دکتر فتاحی (آموزش صرف و نحو عربی)

-دکتر بهروز حسن زاده (دستور تاریخی)

- (عروض و قافیه)

- (صنایع ادبی و معانی بیان)

۸- تشکیل انجمن شعر و ادب پارسی

۹- برگزاری کارگاه های نقد ادبی

۱۰- متن خوانی (متون کهن)