آرشیو کارگاه‌ها

کارگاه آموزشی «مقاله نویسی، پروپوزال نویسی، پایان نامه نویسی نویسی» (۱۳۹۰)

کارگاه آموزشی «مقاله نویسی، پروپوزال نویسی، پایان نامه نویسی» (۱۳۹۴)

کارگاه آموزشی «شیوه‌های نگهداری و حفاظت ازکتب و اسناد کاغذی» (دی ماه ۱۳۹۶)

کارگاه آموزشی «تصحیح نسخ خطی» (دی ماه ۱۳۹۶)

کارگاه آموزشی «از روایت تا گفتمان چالش‌های نشانه- معنایی متن ادبی» (۱۴ تا ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی «نقش و کارکرد لحن در فرآیند تولید معنا (مطالعه موردی غزل‌های حافظ)» (۲۳ تا ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۶)

«کانون ادبی سخنوران» (۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷)

درس‌گفتار «بررسی و تحلیل آثار سنایی» (۹ خرداد ماه ۱۳۹۷)

کارگاه آموزشی «نقد ادبی و مکتب‌های آن» (۷ تیرماه ۱۳۹۷)

کارگاه آموزشی «از نشانه‌شناسی روایی کلاسیک مبتنی بر «مالکیت» تا نشانه‌شناسی متأثر از پدیدارشناسی مبتنی بر «وحدت»» (۲۶ و ۲۷ تیرماه ۱۳۹۷)

کارگاه آموزشی «هامش و حاشیه در نسخ خطی» (۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۷)

کارگاه آموزشی «آشنایی با نسخ خطی» (۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۷)

کارگاه آموزشی تصحیح نسخ خطی «ظهورالاسرار فی شرح مخزن الاسرار» (۱۱ و ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۷)

درس‌گفتار آموزشی نقد مضمونی (۴و ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸)

درس‌گفتار شاهنامه‌پژوهی (گروه کودک و نوجوان) (26 و 27 تیرماه 1398)

درس‌گفتارمثنوی‌پژوهی (گروه کودک و نوجوان) (27  تیرماه 1398)