ریاست مرکز

دکتر سهیلا موسوی‌سیرجانی

عضو هیأت علمی تمام وقت گروه ادبیات فارسی

رزومه علمی

 

سمت های اجرایی:

۱- ریاست دانشکده تربیت معلم

۲- رئیس دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

۳- مدیر گروه آموزشی تحصیلات تکمیلی (مقطع کارشناسی ارشد و دکتری)

۴- رئیس مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی

۵- رئیس هسته پژوهشی زنان واحد تهران جنوب

۶- عضو شورای پژوهشی واحد

۷- سردبیر مجله علمی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب

۸- مدیر مسؤول مجله علمی پژوهشی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب

۹- عضو هیئت تحریریه مجله علمی و پژوهشی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۱۰- عضو علی البدل کمیسیون موارد خاص واحد

۱۱- عضو کمیته تحصیلات تکمیلی علوم انسانی

۱۲- رئیس دفتر باشگاه پژوهشگران جوان

۱۳ - عضوگروه برنامه ریزی قرآن و عترت دانشگاه