اهداف مرکز

 

الف) عنوان گروه پژوهشی: ادبیات فارسی

 • حفظ متون کهن و جلوگیری از نابودی آنها از طریق تصحیح و تحشیه این متون.

 • حفظ زبان و واژگان کهن پارسی و شیوه کاربرد آنها از طریق تألیف و تدوین فرهنگ لغت های کهن و معاصر.

 • انجام پژوهش های بنیادی در زمینه های گوناگون ادبی برای پاسخگویی به مشکلات ادبی سایر مراکز ادبی و دانشکده های ادبیات در سطح کشور و خارج از کشور به عنوان مرجع و قطب پژوهش های ادبی.

 • انجام پژوهش های گوناگون بنیادی برای تبیین و تقویت ادبیات معاصر در شاخه های داستان، نمایشنامه، طنز، شعر و...

 • انجام پژوهش های بنیادی در زمینه زبان معیار برای بهبود و ساماندهی زبان رسانه های جمعی.

 • تربیت نیروی متخصص و کارآمد در تمام زمینه های فوق.

ب) عنوان گروه پژوهشی: ادبیات عرفانی

 • حفظ متون کهن و جلوگیری از نابودی آنها از طریق تصحیح و تحشیه متون عرفانی.

 • انجام پژوهش های بنیادی در زمینه های گوناگون ادبی - عرفانی برای پاسخگویی به مشکلات ادبیات عرفانی سایر مراکز ادبی و دانشکده های ادبیات در سطح کشور و خارج از کشور به عنوان مرجع و قطب پژوهش های ادبی - عرفانی.

 • انجام پژوهش های گوناگون بنیادی برای تبیین و تقویت ادبیات عرفانی در شاخه های فرهنگ اصطلاحات، تذکره ها، و...

 • تربیت نیروی متخصص و کارآمد در تمام زمینه های فوق.

 • برقراری روابط علمی و تحقیقاتی با انجمنها و مراکز آموزشی و پژوهشی زبان و ادبیات فارسی و عرفانی و رشته های وابسته.

 • تدوین و تألیف کتابهای مرجع، درسنامه های آموزشی و کمک آموزشی متون عرفانی.

 • برگزاری دوره های آموزشی در داخل و خارج از کشور با همکاری مراکز دانشگاهی میزبان.

 • انتشار نشریات علمی.

 • برگزاری همایشها و نشستهای علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی.

 • ارائه خدمات مشاوره علمی پذیرش و هدایت پایان نامه های تحصیلی دانشجویان در حوزه زبان و ادبیات فارسی و عرفان.

الف) اهداف بلند مدت (۵ ساله) گروه پژوهشی (مطابق الگوی موجود در وبگاه):

 • انجام پژوه های تحقیقاتی پژوهشی در حوزه ادبیات فارسی و عرفان اسلامی. نظیر: آسیب شناسی گسترش زبان فارسی در کشور هندوستان.
 • حفظ متون کهن و جلوگیری از نابودی آنها ازطریق تصحیح و تحشیه این متون نظیر: تصحیح و تحشیه مفاتیح القلوب و مصابیح الغیوب خواجوی کرمانی مربوط به قرن هشتم.
 • حفظ زبان و واژگان کهن پارسی و شیوه کاربردآنها از طریق تألیف و تدوین فرهنگ واژگان های کهن و معاصرنظیر: فرهنگ گویشهای ادبیات جنگ.
 • انجام پژوهش های گوناگون بنیادی برای تبیین و تقویت ادبیات معاصر درشاخه‌های داستان، نمایشنامه، طنز، شعر و... نظیر: بررسی محتوایی نمایشنامه نویسی برای کودک در ایران در ۵۰ سال اخیر با رویکردی ساختارگرایانه.
 • توسعه دامنه خدمات تحقیقاتی، مشاوره ای و مطالعاتی از جمله: ایجاد مرکزی برای ساماندهی مباحث نظری ادبی، تألیف و تصحیح متون، برگزاری نشست های علمی- پژوهشی و دانشگاهی،
 • انتشار نشریات علمی – پژوهشی.
 • ایجاد بسترهای لازم برای توسعه گرایش های میان رشته ای.
 • انجام پژوه‌های تحقیقاتی- پژوهشی در حوزه عرفان اسلامی نظیر: فرهنگ تطبیقی واژگان عرفانی.
 • بررسی جریانهای دینی- فرهنگی در جهان مسلمان مالایی

ب) - اهداف کوتاه مدت (۲ ساله) گروه پژوهشی (مطابق الگوی موجود در وبگاه):

انجام پژوه های تحقیقاتی پژوهشی در حوزه ادبیات فارسی و عرفان اسلامی نظیر:

۱- بررسی چهره ادبی و تحلیل آثار نویسندگان زن دهه ۸۰ تا ۹۳

۲- تأثیر ادبیات فارسی بر پیشبرد فرهنگ مردمی مترو

۳- مطالعات تطبیقی ادبیات پایداری ایران و جهان

۴- نقد تحلیلی-تطبیقی اخلاق عرفانی در ادبیات پایداری

۵- شرح و تحلیل رساله قشیریه

۶- شرح و تحلیل اللمع

۷- شرح و تحلیل آثار خواجوی کرمانی (تصحیح و تحشیه نسخه خطی مفاتیح القلوب و مصابیح الغیوب)

۸- گزیده کشف الاسرار میبدی

۹- نامه زندگی جنید (زندگی و عقاید و آثار)

۱۰ اخلاقیات جنگ در آثار دفاع مقدس (با تکیه بر داستانها و خاطرات)

۱۱- فرهنگ واژگان کرمانی در خاطرات ادبیات دفاع مقدس

۱۲- شمس از زبان شمس