اهداف مرکز

الف) عنوان گروه پژوهشی: ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

 • حفظ متون کهن و جلوگیری از نابودی آنها از طریق تصحیح و تحشیه این متون؛

 • حفظ زبان و واژگان کهن پارسی و شیوه کاربرد آنها از طریق تألیف و تدوین فرهنگ لغت های کهن و معاصر

 • انجام پژوهش های بنیادی در زمینه های گوناگون ادبی برای پاسخگویی به مشکلات ادبی سایر مراکز ادبی و دانشکده های ادبیات در سطح کشور و خارج از کشور به عنوان مرجع و قطب پژوهش های ادبی؛

 • انجام پژوهش های گوناگون بنیادی برای تبیین و تقویت ادبیات معاصر در شاخه های داستان، نمایشنامه، طنز، شعر و...؛

 • انجام پژوهش های بنیادی در زمینه زبان معیار برای بهبود و ساماندهی زبان رسانه های جمعی؛

 • تربیت نیروی متخصص و کارآمد در تمام زمینه های فوق.

ب) عنوان گروه پژوهشی: تحقیقات عرفانی

ادبیات عرفانی

 • حفظ متون کهن و جلوگیری از نابودی آنها از طریق تصحیح و تحشیه متون عرفانی؛

 • انجام پژوهش های بنیادی در زمینه های گوناگون ادبی - عرفانی برای پاسخگویی به مشکلات ادبیات عرفانی سایر مراکز ادبی و دانشکده های ادبیات در سطح کشور و خارج از کشور به عنوان مرجع و قطب پژوهش های ادبی - عرفانی؛

 • انجام پژوهش های گوناگون بنیادی برای تبیین و تقویت ادبیات عرفانی در شاخه های فرهنگ اصطلاحات، تذکره ها، و...؛

 • تربیت نیروی متخصص و کارآمد در تمام زمینه های فوق؛

 • برقراری روابط علمی و تحقیقاتی با انجمنها و مراکز آموزشی و پژوهشی زبان و ادبیات فارسی و عرفان و رشته های وابسته؛

 • تدوین و تألیف کتابهای مرجع، درسنامه های آموزشی و کمک آموزشی متون عرفانی؛

 • برگزاری دوره های آموزشی در داخل و خارج از کشور با همکاری مراکز دانشگاهی میزبان؛

 • انتشارات نشریات علمی؛

 • برگزاری همایشها و نشستهای علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی؛

 • ارائه خدمات مشاوره علمی پذیرش و هدایت پایان نامه های تحصیلی دانشجویان در حوزه زبان و ادبیات فارسی و عرفان.

 

- اهداف بلند مدت (۵ ساله) گروه پژوهشی (مطابق الگوی موجود در وبگاه):

 1. انجام پژوه های تحقیقاتی پژوهشی در حوزه ادبیات فارسی و عرفان اسلامی. نظیر:

 2. آسیب شناسی گسترش زبان فارسی در کشور هندوستان

 3. حفظ متون کهن و جلوگیری از نابودی آنها ازطریق تصحیح و تحشیه این متون نظیر:

 4. تصحیح و تحشیه مفاتیح القلوب و مصابیح الغیوب خواجوی کرمانی مربوط به قرن هشتم

 5. • حفظ زبان و واژگان کهن پارسی و شیوه کاربردآنها از طریق تألیف و تدوین فرهنگ لغت های کهن و معاصرنظیر:

 6. فرهنگ گویشهای ادبیات جنگ

 7. انجام پژوهش های گوناگون بنیادی برای تبیین و تقویت ادبیات معاصر درشاخه‌های داستان، نمایشنامه، طنز، شعر و... نظیر:

 8. بررسی محتوایی نمایشنامه نویسی برای کودک در ایران در ۵۰ سال اخیر با رویکردی ساختارگرایانه

 9. توسعه دامنه خدمات تحقیقاتی، مشاوره ای و مطالعاتی از جمله:

 10. ایجاد مرکزی برای ساماندهی مباحث نظری ادبی، تألیف و تصحیح متون، برگزاری نشست های علمی- پژوهشی و دانشگاهی،

 11. انتشار نشریات علمی – پژوهشی،
 12. ایجاد بسترهای لازم برای توسعه گرایش های میان رشته ای.

 13. انجام پژوه‌های تحقیقاتی پژوهشی در حوزه عرفان اسلامی نظیر:

 14. فرهنگ تطبیقی لغات عرفانی،

 15. بررسی جریانهای دینی- فرهنگی در جهان مسلمان مالایی

 • اهداف کوتاه مدت (۲ ساله) گروه پژوهشی (مطابق الگوی موجود در وبگاه):
 1. - انجام پژوه های تحقیقاتی پژوهشی در حوزه ادبیات فارسی و عرفان اسلامی نظیر:
 2. بررسی چهره ادبی و تحلیل آثار نویسندگان زن دهه ۸۰ تا ۹۳
 3. تأثیر ادبیات فارسی بر پیشبرد فرهنگ مردمی مترو
 4. مطالعات تطبیقی ادبیات پایداری ایران و جهان
 5. نقد تحلیلی-تطبیقی اخلاق عرفانی در ادبیات پایداری
 6. شرح و تحلیل رساله قشیریه
 7. شرح و تحلیل اللمع
 8. شرح و تحلیل آثار خواجوی کرمانی (تصحیح و تحشیح نسخه خطی مفاتیح القلوب و مصابیح الغیوب)
 9. گزیده کشف الاسرار میبدی
 10. نامه زندگی جنید (زندگی و عقاید و آثار)
 11. اخلاقیات جنگ در آثار دفاع مقدس (با تکیه بر داستانها و خاطرات)
 12. فرهنگ اختصاصی لغات کرمانی در خاطرات ادبیات دفاع مقدس
 13. شمس از زبان شمس