بازدید علمی موزه عروسک‌های ملل

عروسک‌ها ابزارهایی قدرتمند و کارآمدی هستند که می‌توانند به عنوان سفیران فرهنگی، سبب شناخت و معرفی پیشینه تاریخی، فرهنگ و آداب و رسوم مردمان مناطق مختلف در هر نقطه‌ای از جهان باشند. به همین منظور مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی بازدید علمی ـ فرهنگی از موزه عروسک‌ها ملل را برای دانشجوها و اعضای هیئت علمی برنامه‌ریزی کرد. این بازدید  در روز پنج‌شنبه مورخ 1398/09/07 برگزار شد و مورد استقبال اعضای هیئت علمی و دانشجویان قرار گرفت.

هدایت تور اعضای هیئت علمی و دانشجویان را آقای مسعود ناصری دریایی و آقای علی گلشن به عهده داشتند و هدایت تور کودکان به عهده خانم حریریان بود.