شاهنامه‌خوانی و شاهنامه‌پژوهی

مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب اولین سلسه درس‌گفتارهای آموزشی شاهنامه‌پژوهی (گروه سنی کودک و نوجوان)  را برگزار کرد .

در این درس‌گفتار موارد ذیل آموزش داده می‌شود:

  • شگردهای داستان‌پردازی در شاهنامه و از آن میان در داستان رستم و سهراب
  • پیوند نسلها با یکدیگر و نمایش آن در داستان رستم و سهراب
  • فرهنگ ایران پیش از اسلام
  • اسطوره، حماسه و تاریخ و پیوستگی تمام عیار هر سه با هم
  • نام و ننگ در فرهنگ ایران و تجلیاتشان در شاهنامه فردوسی

نشست اول این درس‌گفتار در تاریخ 1398/04/27  با حضور دکتر سرّامی در مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی برگزار شد.

نشست دوم این درس‌گفتار در تاریخ   1398/05/09 با حضور دکتر سرّامی در مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی برگزار شد.