عکس‌های کارگاه آموزشی «از نشانه‌شناسی روایی کلاسیک مبتنی بر «مالکیت» تا نشانه‌شناسی متأثر از پدیدارشناسی مبتنی بر «وحدت»»