کارگاه آموزشی تصحیح نسخه خطی «ظهورالاسرار فی شرح مخزن الاسرار»

تصحیح نسخه خطی «ظهورالاسرار فی شرح مخزن الاسرار»

دکتر سید صادق ابراهیمیان

(پژوهشگر سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)

 

مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با همکاری پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌کند:

کارگاه آموزشی تصحیح نسخه خطی «ظهورالاسرار فی شرح مخزن الاسرار»

 

شرکت کنندگان دوره برای آشنایی علمی و عملی با متون خطی در زمینه‌های مربوطه، نیازمند کسب مهارت‌های لازم در مواجهه با میراث مکتوب می‌باشند. لذا این دوره کارگاهی بر اساس نیاز مخاطبین شرکت کنندگان را با مراحل گزینش نسخه اساس، سایر نسخ موجود، بازخوانی متون و مقابله نسخه‌ها و افزوده‌ها و تعلیقات مصحح، تو ضیحات و پانوشت زدن بر مطالب و...، بطور کلی فرآیند تصحیح یک متن ادبی به شکل عملی آشنا می‌سازد. ضمناْ نسخه انتخاب شده «ظهور الاسرار فی شرح مخزن الاسرار» می‌باشد که تا کنون تصحیح نشده است.

 

سرفصل‌ها و محتوای دوره آموزشی:

نحوه انتخاب نسخه خطی؛ فرایند گزینش نسخه اساس و دلایل آن؛ آشنایی با علائم نوشتاری، تشکیل گروه‌ها و مشخص شدن تکلیف هرگروه

آشنایی با ساختار نسخ خطی (جلد و قطع نسخ) ارائه گزارش اولین گروه، متن خوانی ورفع اشکالات

آشنایی با ساختار نسخ خطی (خطوط متداول و دسته بندی موضوعی نسخ) ارائه گزارش گروه دوم، رفع اشکالات

آغاز در نسخ خطی؛ ارائه نمونه توسط استاد؛ ارائه گزارش گروه سوم، رفع اشکالات

انجام در نسخ خطی؛ ارائه نمونه توسط استاد؛ ارائه گزارش گروه چهارم به همراه رفع اشکالات

ارائه نمونه توسط استاد؛ گزارش گروه پنجم و رفع اشکالات

حواشی در نسخ خطی؛ ارائه نمونه توسط استاد؛ گزارش کلی از همه گروه‌ها در رفع اشکالات

ملزومات مقدمه نویسی بر تصحیح نسخه خطی؛ ارائه نمونه؛ جمع بندی نهایی از مقدمه نسخه مورد تصحیح

نحوه نگارش تعلیقات در تصحیح نسخه‌های خطی

نحوه نگارش فهرست، نمایه هاومنابع در تصحیح نسخه خطی

 

با هدف افزایش دانش نظری نسخه شناسی

و ارتقای مهارت عملی در فن تصحیح نسخ

‌‌‌‌