کارگاه نقد ادبی و نقد اشعار شاعران کانون ادبی سخنوران

به اطلاع دانشجویان و اعضای هیأت علمی می‌رساند مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی کارگاه «نقد ادبی و نقد اشعار شاعران کانون ادبی سخنوران را در بهمن ماه ۱۳۹۷ برگزار می‌کند:

فرم ثبت نام و پرداخت دانشجویان و اعضای هیأت علمی

فرم ثبت نام و پرداخت افراد متفرقه