نشست علمی

کانون ادبی سخنوران

مرکز مطالعات ادبیات فارسی در راستای نیل به اهداف از پیش تعیین شده، سعی در شناسایی و معرفی شاعران دانشگاهی دارد.

برای این منظور جلسه نسخت کانون ادبی سخنوران با رویکرد شناسایی و معرفی شاعران دانشگاهی و همچنین نقد تخصصی شعر در تاریخ پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ تشکیل شد. در این نشست تخصصی، شاعران پس از معرفی خود حاضران را به شنیدن نمونه اشعار خود دعوت کردند.

نشست‌های بعدی کانون از طریق سایت مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی و پیام‌رسان سروش اطلاع‌رسانی می‌شود.