کتاب‌ها

جنید بغدادی در مقام پیر و مرشد، نامی آشنا در ادب و عرفان ایران دارد؛ اما افکار، شخصیت و نگرش او به صورت شخصیتی مستقل و صاحب سبک آنچنان که شایسته اوست، مورد کنکاش قرار نگرفته است. کتاب «نامه زندگی جنید» در راستای تکمیل و برداشتن گامی جدید در پژوهش‌های مربوط به جنید و به دست دادن شناختی دقیق و ژرف‌تر از جهان‌بینی این عارف با نگاهی کل‌نگر و جامع پرداخته است.

«نامه زندگی جنید» در معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی با همکاری و مشاوره استادان گرانقدر: سرکار خانم دکتر امیربانو کریمی، دکتر سرور مولایی، دکتر عبدالحسین فرزاد و دکتر احمد ابومحبوب و پژوهشگران مرکز: خانم دکتر مهدیه منصوری، خانم فاطمه عبدی و جناب آقای مهبد خاتم به نگارش درآمده است.

‌‌ ‌‌‌