اخبار

مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

اولین دوره کارگاه های آموزشی پژوهشی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برای نخستین با اقدام به برگزاری کارگاه های اموزشی مقاله نویسی-پروپوزال-پایان نامه نویسی نموده بود.

ادامه مطلب
.

نشست مشترک

اولین نشست اعضای شورای پژوهشی مرکزمطالعات ادبیات فارسی وتحقیقات عرفانی با اعضای بنیاد بین المللی –پژوهشی استاد شهریار

ادامه مطلب