اخبار

نشست مشترک

اولین نشست اعضای شورای پژوهشی مرکزمطالعات ادبیات فارسی وتحقیقات عرفانی با اعضای بنیاد بین المللی –پژوهشی استاد شهریار

ادامه مطلب

.

چاپ خبر برگزاری همایش «بررسی مطالعات علوی– بکتاشی» در مجله Harman Dunya در کشور ترکیه

ادامه مطلب

اطلاعیه

نشست علمی با عنوان چهره شهید در ادبیات کلاسیک با تکیه بر متون عرفانی

ادامه مطلب

اطلاعیه

دفتر پژوهش های فرهنگی معاونت پژوهشی و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی برگزار می کند: نشست علمی با عنوان : «چهره شهید در ادبیات کلاسیک با تکیه بر متون عرفانی » با حضور: دکتر جمشید جلالی، استاد برجسته، دانشگاه آزاد اسلامی

ادامه مطلب

سومین نشست علمی با عنوان وجه شهید در ادبیات معاصر

دفتر پژوهش های فرهنگی معاونت پژوهشی و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران با همکاری مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی در دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی و دفتر پژوهش دانشکده برگزار می کند .

ادامه مطلب