اخبار

خوانش ، بررسی و تحلیل آثار سنایی

خوانش ، بررسی و تحلیل آثار سنایی

با هدف نقد و تحلیل اندیشه های عرفانی حکیم سنایی غزنوی، کشف و تحلیل ارتباط اندیشه های وی و دیگر عارفان و اندیشمندان، بررسی اخلاق عرفانی بر مبنای آموزه های دینی

ادامه مطلب

«آشنایی با نسخ خطی»

آغاز،انجام، انجامه در نسخ خطی-نکاتی در تکنیک های بازخوانی متون خطی-انواع یادداشت ها در نسخ خطی- تقسیم بندی انواع نسخ خطی - قطع ، جلد و آرایه های نسخ خطی

ادامه مطلب

«مهر در نسخ خطی و اسناد»

بیان تاریخچۀ استفاده از مهر- انواع مهر از نظر شکل و کاربرد- خط مهر. تجلی آیات و روایات و اشعار در متن مهر-نقش و سجع مهر ها- خوانش مهر همراه با ارائه نمونه ها.

ادامه مطلب

«هامش و حاشیه در نسخ خطی»

آشنایی با حاشیه و هامش در نسخ خطی و اهمیت آن در بررسی های نسخه شناسی؛ مهارت استخراج اطلاعات جانبی از حاشیه و هامش و کاربست این اطلاعات در تصحیح متون.

ادامه مطلب

از نشانه شناسی روایی کلاسیک مبتنی بر «مالکیت» تا نشانه شناسی متاثر از پدیدارشناسی مبتنی بر «وحدت»

مباحثی که در این دوره تدریس مشود به شرح ذیل میباشد: طرح ِ الگوی نظام های معنایی مطرح شده توسط اریک لاندوفسکی در جهت تکمیل ِ نظام حاکم بر دستور زبان روایی ِ کلاسیک گرماس . نظام معنایی تعاملی «برنامه مداریت». . نظام معنایی تعاملی «مجاب سازی» . نظام معنایی تعاملی «تطبیق» (دو جلسه) . از نظام روایی مبتنی بر «مالکیت» تا نظام تعاملی مبتنی بر «وحدت» . منطق روایی حاکم بر نظام روایی کلاسیک گرماس: نظام اقتصاد روایی مبتنی بر مالکیت («داشتن» و «نداشتن»):.. سوژه ها تنها و تنها با چرخش ابژ ها در دستانشان تعریف می شوند. . منطق حاکم بر نظام مبتنی بر «تطبیق»، مبتنی بر «وحدت» بین ِ سوژه و ابژه و «هم حضوری ِ» آنها (دو جلسه) مطالعه ویژگی های نظام معنایی تعاملی ِ «تطبیق» و بررسی خواستگاه آن در مفاهیم فلسفه پدیدارشناسی (یک جلسه) رد ِ نظام معنایی تعاملی «تطبیق»، «برنامه مداریت» و «مجاب سازی» در گفتمان های ادبی (یک جلسه)

ادامه مطلب
مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

اولین دوره کارگاه های آموزشی پژوهشی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مرکز مطالعات ادبیات فارسی و تحقیقات عرفانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برای نخستین با اقدام به برگزاری کارگاه های اموزشی مقاله نویسی-پروپوزال-پایان نامه نویسی نموده بود.

ادامه مطلب