گالری تصاویر

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۲
پوستر شیوه های نگهداری و حفاظت از کتب و اسناد خطی اعضای هیءت علمی:
از راست به چپ، دکتر شیبانی، دکتر یوسف فام، دکتر دهبد
پوستر شیوه های نگهداری و حفاظت از کتب و اسناد خطی دکتر دهبد
شیوه های نگهداری و حفاظت از کتب و اسناد خطی
پوستر شیوه های نگهداری و حفاظت از کتب و اسناد خطی دکتر مریم جعفری
کارگاه شیوه های نگداری و حفاظت از کتب و اسناد کاغذی
پوستر شیوه های نگهداری و حفاظت از کتب و اسناد خطی
نشت تخصصی کتاب شرح شوق حضور و استقبال دوستان دانشجو
نشت تخصصی کتاب شرح شوق دکتر محمدنژاد، دکتر عقدایی، دکتر بانو کریمی، دکتر گلزار مصفا
نشت تخصصی کتاب شرح شوق حضور اعضا هیئت علمی: 
از راست به چپ، دکتر حمیدیان، دکتر دادبه، دکتر رادفر، دکتر مقدس، دکتر ایمانی، دکتر نجف‌دری
نشت تخصصی کتاب شرح شوق سخنرانی دکتر انوشه، نقد و بررسی کتاب شرح شوق
نشت تخصصی کتاب شرح شوق سخنرانی دکتر دادبه، نقد و بررسی کتاب شرح شوق
نشت تخصصی کتاب شرح شوق سخنرانی دکتر حمبدیان، پرسش و پاسخ علاقمندان و خوانندگان کتاب
خانم دکتر موسوی ریاست مرکز
پوستر شیوه های نگهداری و حفاظت از کتب و اسناد خطی دکتر سهیلا موسوی سیرجانی
ردیف پشت: دکتر مهدیه منصوری و فاطمه عبدی 
شیوه های نگهداری و حفاظت از کتب و اسناد کاغذی